Plan połączenia spółek kapitałowych CENZIN sp. z o.o. oraz Rondo sp. z o.o.

W załączeniu Plan połączenia spółek kapitałowych CENZIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”) oraz Rondo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („SPÓŁKA PRZEJMOWANA”)