04-076 Warszawa, ul. Waszyngtona 146,
tel. 870 00 86, 870 00 87