RONDO Sp. z o.o. - WYNAJEM POWIERZCHI BIUROWYCH - Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami
Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami
  • Zakres usług obejmujących zarządzanie i administrowanie nieruchomościami:
  • reprezentowanie podmiotu,
  • prowadzenie i aktualizacja spisu najemców wchodzących w skład nieruchomości,
  • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz bieżącej dokumentacji technicznej nieruchomości, przeglądy półroczne, roczne i pięcioletnie
  • kontrola realizacji umów zapewniających dla nieruchomości dostawę mediów tj. centralnego ogrzewania, wody, prądu, gazu oraz wywozu nieczystości stałych,
  • monitoring i kontrola stanu technicznego budynku, sprawowanie nadzoru nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwację i bieżące naprawy,
  • kontrola nad utrzymaniem porządku i czystości w budynku oraz w obrębie posesji,
  • prowadzenie księgowości,
  • inne czynności zgodnie z życzeniem zleceniodawcy.